השכלה גבוהה יותר בעבודה סוציאלית

התכנית מיועדת לעובדים סוציאליים בעלי תואר ראשון, ולבוגרים מתחומים אחרים המעוניינים לרכוש השכלה פורמלית בעבודה סוציאלית. התכנית הינה תלת שנתית, מורכבת מלימודי השלמה לתואר ראשון (לבעלי השכלה מתחומים אחרים), וכוללת הקנייה של ידע בסיסי והכרחי לעיסוק במקצוע, כולל הכשרה מעשית בשדה. במהלך הלימודים הסטודנטים רוכשים כלים להתמודדות עם אתגרים מקצועיים באמצעות למידה המשלבת ידע אקדמי רחב עם פרקטיקה ועשייה בשטח.

התכנית מקנה תואר שני בעבודה סוציאלית MSW וכשירות המאפשרת רישום בפנקס העובדים הסוציאליים ועיסוק במקצוע.

*לא תתאפשר קבלת תואר לאחר סיום לימודי ההשלמה לתואר הראשון בעבודה סוציאלית בלבד, אלא רק בסיום לימודי התכנית במלואה כפי שמוצגת (תלת שנתית).

תנאי קבלה

לתכנית יתקבלו עד 20 סטודנטים, בעלי תואר ראשון B.A בעבודה סוציאלית או בעלי יכולות אקדמיות מוכחות מהתואר הראשון, וניסיון בעשייה חברתית או בפעילות התנדבותית במסגרות טיפוליות.

מבנה התכנית

  • השנה הראשונה כוללת את לימודי הליבה בעבודה סוציאלית אשר כוללים תכנים בסיסיים בעבודה סוציאלית. בשנה זו הלימודים מרוכזים ביום אחד ויומיים הכשרה מעשית.
  • השנה השנייה כוללת יום אחד של לימודי ליבה, יום אחד של השתלבות בלימודי התואר השני ויומיים הכשרה מעשית.
  • השנה השלישית כוללת יום אחד של לימודים בתואר שני ויום אחד של פרקטיקום.
* סטודנטים אשר לא למדו קורסי מבוא במסגרת לימודיהם הקודמים ידרשו בהשלמת קורסי בסיס (מבואות) במהלך שנת הלימודים הראשונה: מבוא לסוציולוגיה, מבוא לפסיכולוגיה, מבוא לסטטיסטיקה, שיטות מחקר, פסיכופתולוגיה.

התכנית כוללת קורסי ליבה, שלושה סמינריונים, מגוון עשיר של קורסי בחירה ושלושה אשכולות לבחירה בדרך להתמחות.

אשכולות הבחירה המוצעים לסטודנטים:

לימודי המשפחה

לימוד מעמיק של מודלים ומיומנויות התערבות בזוג ובמשפחה, וביצוע פרקטיקום בטיפול משפחתי בהדרכה אישית וקבוצתית. הלימודים מהווים מענה על חלק מדרישות ההכרה של האגודה לטיפול משפחתי לתואר "מטפל משפחתי מוסמך".

ניהול והדרכה

מכשיר עובדים סוציאלית לתפקידים בכירים בשירותי רווחה וכולל קורסים בתחומים של ארגון וניהול, הדרכה, יזמות חברתית ועבודה בצוות רב-מקצועי. הפרקטיקום יתמקד בפיתוח שרות חדשני בתחום עבודתו של הסטודנט.

טראומה וחוסן

באשכול זה ניתן דגש תיאורטי ומעשי על תפקידם והכשרתם של עובדים סוציאליים כמגיבים ראשונים במצבי חרום. באשכול נלמד הטיפול במצבי משבר ופוסט טראומה, תוך היכרות עם טראומטיזציה משנית ושיקום אוכלוסיות פגועות.